fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Att ta sin Tillflykt till de Tre Juvelerna

by Viryabodhi (2006)

Viryabodhi ger en beskrivning av de tre juvelerna (Buddha, Dharma och Sangha) och hur tillflyktstagande utgör grunden i en buddhistisk praktik. Detta föredrag gavs på Sanghakvällen på Stockholms Buddhistcenter, som en introduktion till temat hösten 2006.

Viryabodhi (Anders Sjöberg) blev buddhist i början av 1980 och ordinerad 1989. Han undervisar på Stockholms Buddhistcenter (en del av FWBO) och har varit dess ordförande sedan hösten 2001