Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Uppmärksamhet med Andningen

by Viryabodhi (2006)

En guidad meditation på andningen med de klassiska fyra stadierna, där man till en början räknar andetagen för att sedan gradvis fördjupa sin absorption i andningen. Viryabodhi leder på ett behagligt sätt och hjälper dig att bli kreativ i meditationen.

Viryabodhi (Anders Sjöberg) blev buddhist i början av 1980 och ordinerad 1989. Han undervisar på Stockholms Buddhistcenter (en del av FWBO) och har varit dess ordförande sedan hösten 2001