fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Dharmakvällen

by Viryabodhi (2022)

En introduktion till och läsning av en Hymn (eller hyllning) till Buddha" och hans egenskaper, skriven av Matrceta som levde under det första århundrandet v.t. En viktig och poetisk text som hade stort inflytande på sanghans praktik under de kommande århundranden. Efter en introduktion till texten, läser Viryabodhi ett antal verser, som följs av en kort kontemplation, sedan spelar Helga Hullman ett kort musikstycke på fiol och efter det en stunds tyst kontemplation. I den andra delen fortsätter läsningen, kontemplatiomplation, musik etc.

Total running time: 1:19:41