fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Puja som praktik

by Prasadacarin (2022)

Tre föredrag om puja, vördnad och ritual, och dess plats i den buddhistiska praktiken. Varför finns detta inslag i buddhismen och hur kan det rent praktiskt gå till?

Inspelningar från en stadsretreat över en helg i februari 2022.

Total running time: 1:44:41