fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Självupptäckt I Det Andliga Livet

by Viryabodhi (2021)

En kväll med Viryabodhi på Dharmakvällen 8-11-21, på Stockholms Buddhistcenter. Vi kommer till den tredje myten för det andliga livet (de andra är själv-utveckling och själv-uppgivelse), som Subhuti skrev en artikel om 2004, "The Three Myths in the Spiritual Life", publicerad i Madyamavani. Kvällen inleds med 12 minuter meditation, sedan kommer föredraget. Efter det ges en kort förklaring av Vajrasattvamantrat och kvällen avslutas med recitation av mantrat och en kort meditation.

Total running time: 1:24:13