Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Den Andliga Förmågan Tillit

by Viriyavasin (2020)

Viriyavasin ger ett föredrag om tillit (shraddha) som en av de fem andliga förmågorna, vilket var höstens tema på Dharmakvällen på Stockholms Buddhistcenter 2020.