Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Utöva Dharma I Ovissa Tider

by Prasadacarin (2020)

En dharmakväll som ägde rum både på centret och online via zoom samtidigt. Ett föredrag samt en ledd meditation.

Temat var hur vi kan fördjupa vår dharmapraktik i ovissa tider, just nu under covid-19-pandemin.

Total running time: 1:17:50