Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Buzz

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Sorg Och Dharma

by Prasadacarin (2020)

Ett föredrag om sorg i den buddhistiska traditionen och hur vi kan möta och bearbeta sorg i vår praktik.

Gavs under en fördjupningskurs i "Medkänsla och emotionell intelligens", 12 februari 2020.