fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Sorg Och Dharma

by Prasadacarin (2020)

Ett föredrag om sorg i den buddhistiska traditionen och hur vi kan möta och bearbeta sorg i vår praktik.

Gavs under en fördjupningskurs i "Medkänsla och emotionell intelligens", 12 februari 2020.