Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Medkänsla I Buddhismen

by Prasadacarin (2020)

Ett föredrag om medkänsla (karuna) i den buddhistiska traditionen.

Gavs under en fördjupningskurs i "Medkänsla och emotionell intelligens", 29 januari 2020.