fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Workshop i Självmetta

by Prasadacarin (2020)

Årets första dharmakväll blev en workshop i självmetta.

Här följer de tre ledda meditationerna vi gjorde. Alla med olika ingångar till att önska sig själv väl.

Mellan övningarna delande och utforskande vi gemensamt.

Total running time: 0:37:45