Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Moscow

Filosofiya Pravilnoi Rechi Buddhi 4 (Vtoroy Popitka)

by Suvannavira (2019)

Tretiy yroven kommunikatsii: poleznaya rech.