Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Solen Och Månen: Dualism Och Icke-Dualism

by Prasadacarin (2019)

Ett delande av reflektioner som berör såväl obeskrivlig visdom som buddhistisk konst med dess rika symbolik och ikonografi.