Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Moscow

Satipatthana Sutta I

by Suvannavira (2018)

Vvedenie v sutte Satipatthana, kotoraya passmatrivat temu osoznanosti, blagodary kotopomu mi mojem oshushat sebya. 14.08.18.