fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Meditasjon På Pusten - 30 Min Bare Klangskål

by Gunaketu (2018)

Gunaketu leder inn i meditasjonen ved å hjelpe deg til å lande der du er, når du er der, og ringer så på klangskålen for 4 stadier over til sammen 30 minutter.

Gunaketu ble ordinert i 1996, grunnla og underviser ved Oslo Buddhistsenter.