Erzähle einem Freund von diesem Vortrag!

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Buzz

weitere Vorträge zu diesem Thema

Andere Vorträge von Oslo

Meditasjon På Kjærlig Vennlighet - Bare Klangskål

von Gunaketu (2018)

Gunaketu leder inn i meditasjonen med å lande i øyeblikket med hele seg, og ringer på klangskålen til fem stadier med metta bhavana.

Gunaketu ble ordinert i 1996, grunnla og underviser ved Oslo Buddhistsenter.