fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Meditasjon På Kjærlig Vennlighet - Bare Klangskål

by Gunaketu (2018)

Gunaketu leder inn i meditasjonen med å lande i øyeblikket med hele seg, og ringer på klangskålen til fem stadier med metta bhavana.

Gunaketu ble ordinert i 1996, grunnla og underviser ved Oslo Buddhistsenter.