Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Meditasjon På Kjærlig Vennlighet

by Gunaketu (2017)

Gunaketu leder gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet eller "metta bhavana" i 20 minutter. Han starter med å hjelpe deg til å etablere en god sittestilling, var på kropp, hjerte og hode, og leder så gjennom fem stadier.

Gunaketu ble ordinert i 1996, grunnla og underviser ved Oslo Buddhistsenter.