Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Meditasjon På Pusten

by Gunaketu (2017)

Gunaketu leder gjennom meditasjon på på pusten i 20 minutter.

Gunaketu ble ordinert i 1996, grunnla og underviser ved Oslo Buddhistsenter.