fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Følelsesmessig Positivitet

by Gunaketu (2009)

I denne andre av fire taler om et system for åndelig praksis snakker Gunaketu om viktigheten av følelsesmessig positivitet.