Erzähle einem Freund von diesem Vortrag!

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Buzz

weitere Vorträge zu diesem Thema

Andere Vorträge von Stockholm

Metta Bhavana (1 Track)

von Viryabodhi (2005)

En ledd metta bhavana meditation, som hjälper dig få kontakt med och odla kärleksfull vänlighet gentemot dig själv och andra, i de klassiska fem stadierna, och med en kort introduktion. (Obs. endast ett spår!)
Tack till George Allen för inspelning och mixning.