fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Metta Bhavana (1 Track)

by Viryabodhi (2005)

En ledd metta bhavana meditation, som hjälper dig få kontakt med och odla kärleksfull vänlighet gentemot dig själv och andra, i de klassiska fem stadierna, och med en kort introduktion. (Obs. endast ett spår!)
Tack till George Allen för inspelning och mixning.