fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Metta bhavana, en ledd meditation

by Viryabodhi (2009)

En ledd metta bhavana meditation, som hjälper dig få kontakt med och odla kärleksfull vänlighet gentemot dig själv och andra. Det finns också en kort introduktion och en kort version av metta sutta.

Tack till George Allen för inspelning och mixning.

Total running time: 0:37:22