Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Tillflykstagande - utmaning och receptivitet

by Padmasurya (2013)

Föredrag av Padmasurya på sanghakväll, februari 2013.