Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Buzz

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Berättelsen Om Guldhjorten

by Hridayacandra (2013)

Hridayacandra återger Jataka-berättelsen om Guldhjorten, även kallad Banyan-hjorten. Hon ger sina reflektioner på denna berättelse från Pali Kanon, som handlar om medkänsla och icke-våld.