Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Berättelsen Om Guldhjorten

by Hridayacandra (2013)

Hridayacandra återger Jataka-berättelsen om Guldhjorten, även kallad Banyan-hjorten. Hon ger sina reflektioner på denna berättelse från Pali Kanon, som handlar om medkänsla och icke-våld.