fba 3.0 is here! try it now for all devices: help us get the new site ready for primetime!

Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Stockholm

Kärleken Och Buddhismen

by Viryabodhi (2012)

Det här är ett föredrag i serien om Buddhismen och de stora frågorna, där Viryabodhi särskilt utforskar hur vi uttrycker kärlek (metta) i olika relationer i livet. Han använder strukturen i meditationen metta bhavana (odlandet av kärleksfull vänlighet), plus ett stadie för lärare, och delar också med sig av personliga upplevelser. Han går också in på olika former av kärlek, med hjälp ordböcker, wikipedia m.m. och avslutar med en dikt av Tranströmer.